skylt

2020-09-16 Fängelsemuren
2019-04-29 Begränsad framkomlighet
2019-03-11 Aspudden–Stora skuggan och tillbaka
2018-05-22 Annecy
2017-10-08 Astoria
2017-03-26 Urban Sketchers: Långholmen
2016-11-01 Ur senaste skissblocket
2016-10-02 Fastlagsvägen
2016-08-28 Årsta Torg
2016-07-24 Afton i Stärbsnäs
2016-04-20 Lebak gnirkna nedujbröf
2016-04-19 Pressbyrån i Örnsberg
2016-02-20 Tuben i Kransen
2016-02-11 Blommensbergsskolan
2015-12-11 Press Baren – för folk i farten
2015-09-26 Blommor i Kransen
2015-06-30 Vägen mot Östersjö
2015-05-14 Hörnet av Verkstadsgatan och Långholmsgatan
2015-05-01 Släpp fångarne loss!
2014-05-26 Baile Átha Cliath
2011-05-31 Huvudsta, tåg & Pucko