Hörnet av Verkstadsgatan och Långholmsgatan

2015-05-14 verkstadsgatan
Nyckelord:

cykel folk Hornstull plein air skylt Stockholm Bild