Att äta och teckna i Norrmalm

2013-01-20 sushi

Nu när det är för kallt att sitta ute och teckna så brukar jag leta efter fönsterbord på caféer och restauranger så att jag kan teckna utsikten. Tyvärr är ofta möblemanget placerat som om de ansåg att fönster endast är till för ljusinsläpp. Men om det inte finns något bra fönsterbord eller om det är för mörkt utomhus, så kan man alltid rita av sushikocken.


handelsOm man sitter på Nancy's, så kan man rita cyklarna i snön och entrén till Handels. (Med Handels menar jag Handelshögskolan. Det är i alla fall det jag tänker på när någon säger "Handels". Men jag har noterat att det inte alltid är det de menar när de talar om "Handels", till exempel när man lyssnar på Ekot.)

Nyckelord:

mat stan vinter