Spegelmin

2012-03-15 image

Den hårde mannen på andra sidan glaset.

Nyckelord:

porträtt självporträtt