skämtteckning

2014-05-14 Bruxanvisningen 2014
2013-09-08 I Värmlands skogar
2012-08-02 Ekivok kroki
2011-05-16 Bruxanvisningen 2011
2011-05-15 KGB
2011-04-11 Neutronernas dans
2011-04-05 Bruxanvisningen släpps på torsdag!