Posts Tagged ‘park’

Högalidsparken

september 13, 2015

hoegalidsparken

Högalidsparken, sedd från Café Dello Sport på Pålsundsgatan.

Annonser