Posts Tagged ‘bristol board’

Simmerska

maj 13, 2019


Akvarell ovanpå Copic-markers på bristol board. Gjord ombord på tåget till Göteborg.