Naturhistoriska

2019-09-22 En promenad i Norra Djurgården