KB75

2012-09-30 Sculpeytur
2012-09-20 Silversurfarens mamma
2012-04-15 Koloss på lerfötter
2012-03-18 Äldre kvinna
2012-02-26 Ny skulptur
2012-02-19 Skulpturen torr
2012-01-22 KB75 andra söndagen
2012-01-15 KB75