Användarägda datortjänster

Fredrik Arnerup

2022-06-14: Första versionen
2022-06-15: Mindre fokus på ordet "kooperativ". Nytt stycke om lagom storlek på föreningen. Nytt stycke om ideella föreningar. Nytt stycke om medlemsavgift. Maxavgift relaterad till prisbasbelopp.

Det här är ett upprop till att bilda ett förening för att tillhandahålla datortjänster till privatpersoner. Visionen är att skapa ett tryggt hem för alla människor som vill ha kontroll över sina digitala liv.

Vårt liv i molnet

Människor med huvudet i molnet

Vi lever en allt större del av våra liv på nätet samtidigt som det känns som om vi har mindre och mindre kontroll över det data som vi laddar upp och hur det används. De flesta människor väljer att använda tjänster som tillhandahålls av internetjättar. Tjänsterna är oftast gratis att använda, men vi betalar med något annat. Vi betalar genom att frånsäga oss rätten till inflytande och till vår personliga integritet.

Hur ska vi göra för att få kontroll över de tjänster vi använder? En möjlighet är att köpa tjänster av mindre företag. Utbudet av sådana tjänster för privatpersoner är tyvärr begränsat och det finns alltid en osäkerhet ifall tjänsterna kommer att finnas kvar på längre sikt. En annan möjlighet är att driva sin egen server, men det är långt ifrån alla som har den nödvändiga kunskapen och det är för övrigt inte ett effektivt utnyttjande av resurser.

Kooperativ

Apor som putsar varandra

Det vi borde göra är att bilda ett förening som driver och tillhandahåller datortjänster till sina medlemmar. Det skulle vara ett så kallat tjänstekooperativ, att jämföra med till exempel förskolor som drivs som föräldrakooperativ.

Fördelarna med en förening är flera:

Öppenhet, personlig integritet och medbestämmande. Föreningen ägs och styrs av medlemmarna, så du kan vara säker på att det inte finns någon dold agenda. Ditt data kommer inte att säljas till tredje part eller användas till att ta reda på saker om dig. Föreningens styrelse kan ställas till svar för sina beslut och du kan inte stängas av såvida du inte bryter mot de regler som står i stadgarna.

Ekonomi och hållbarhet. Delade resurser innebär mindre hårdvara, mindre energiförbrukning och lägre utgifter. Ingen energi kommer att gå åt till data-mining eller algoritmer som inte arbetar i ditt intresse. Tjänsterna som föreningen tillhandahåller är inte gratis men kommer att vara prisvärda och du betalar inte med något annat än pengar.

Långsiktighet. Om du köper en tjänst av ett företag så finns alltid risken att tjänsten läggs ner om den inte är tillräckligt lönsam. Tjänster som drivs av föreningen kommer att fortsätta drivas så länge viljan finns hos medlemmarna, givetvis förutsatt att det ekonomiska underlaget finns kvar.

En röst för ett öppet och demokratiskt digitalt samhälle. Om vi blir tillräckligt många medlemmar kan vi få inflytande. Vi kan till exempel bidra till utveckling av öppen källkod och påverka offentliga institutioner i riktning mot större öppenhet och öppna API:er.

Organisationsform

Ett tjänstekooperativ drivs lämpligast som en ekonomisk förening. En ekonomisk förening är en organisation som ska ha som ett av sina syften att vara till ekonomisk nytta för sina medlemmar. Den behöver däremot inte nödvändigtvis betala ut vinst till sina medlemmar. Avsikten med föreningen är inte att gå med vinst utan att tillhandahålla tjänster till bra pris.

En annan tänkbar organisationsform är ideell förening. Till exempel drivs Fripost som en ideell förening. Jämfört med ekonomiska föreningar är ideella föreningar inte alls lika hårt reglerade i lagen och behöver inte heller registreras hos Bolagsverket. Detta kan vara en fördel i och med att det blir mindre formalia. Det kan också vara en nackdel, t.ex. i kontakten med banker eller revisorer. Dessutom är reglerna otydliga gällande i vilken utsträckning ideella föreningar får sälja tjänster.

En ekonomisk förening ska vara öppen för alla som uppfyller de kriterier som anges i stadgarna. Verksamheten kommer att finansieras av medlemsavgifter samt avgifter för tilläggstjänster. Det kan även tänkas att vi säljer tjänster till icke medlemmar. I medlemsavgiften ingår vissa grundtjänster, t.ex. e-post, datalagring och webhotell, sedan kan man köpa tilläggstjänster.

Vad är planen?

Symboler som liknar ett flödesschema

Det första steget i att bilda en ekonomisk förening är att ha ett konstituerande möte där vi bestämmer stadgarna och väljer en styrelse. Det behövs minst tre medlemmar för att bilda en ekonomisk förening, men det bör vara fler än tre ifall några slutar. Föreningen börjar existera formellt när den registrerats hos Bolagsverket och fått ett organisationsnummer.

När föreningen är startad gäller det att få igång grundläggande datortjänster. Förslagsvis köper vi en begagnad server och installerar hos ett co-location-företag. Vi kan expandera till fler servrar och flera sajter när möjlighet och behov uppstår. I början kommer arbetet att vara beroende av att det finns medlemmar som är beredda att arbeta ideellt. När vi har blivit ett hundratal medlemmar kan det bli möjligt att betala ut arvoden till dem som bidrar till driften av tjänster och föreningens verksamhet. Om vi blir ännu större kan det bli aktuellt att anställa personal.

För att verksamheten ska kunna bära sig så bör vi sikta på att bli större i medlemsantal än en ideell datorklubbar. Samtidigt ska vi inte ha som mål att ens komma i närheten av storleken av kooperativ som t.ex. Coop. Detta för att organisationen inte ska bli för anonym och för att den enskilde medlemmen ska känna sig delaktig i verksamheten.

Det gäller alltså att värva medlemmar. I början skulle vi kunna rikta in oss mot dem som har ett datorintresse och är intresserade av frågor som rör digitala rättigheter. Vi kan till exempel rikta oss mot datorföreningar, organisationer som verkar för öppenhet på internet och öppen källkod. Det gäller att göra oss synliga hos bloggar, poddmakare, debattörer och på sociala medier. Vi kan trycka upp affischer och även dekaler som man kan sätta på sin laptop. Vi kan även argumentera för att vår verksamhet är energieffektiv både jämfört med hemmaservrar och många kommersiella molntjänster.

På längre sikt är visionen att föreningen ska vara något som är attraktivt för alla människor, unga och gamla, vare sig de har ett starkt datorintresse eller inte.

Vi behöver dig!

Tycker du att idén med ett datorkooperativ låter intressant? Skulle du önska att det blev verklighet? Då får du gärna göra något av följande:

Alla som vill hjälpa till är välkomna! Om du har erfarenhet av föreningsverksamhet eller av att driva till exempel mailserver, webbserver, LDAP eller andra tjänster så är det till stor hjälp.

Hör av dig till arnerup@kth.se!

Föreningens datortjänster

Vilka tjänster vill du se att föreningen tillhandahåller? Jag har nämnt e-post, och webb och tänker mig något alternativ till Dropbox. Vad mer? Chat, social media, molnservrar, webbforum, git-hosting, videokonferenser eller t.o.m. internetaccess?

Namn och logotyp

Datorskärm med fjäril, texten "Kooperativsystem"

Det första som föreningen behöver, förutom medlemmar, är ett namn och en logotyp. Både namnet och logotypen bör ge positiva associationer, gärna till humanistiska och ekologiska värderingar. Samtidigt får det gärna vara klatschigt, googlingsbart och ha något med datorer att göra. Dessutom är det bra om det är internationellt gångbart.

Utkast till stadgar

Här är ett utkast till möjliga stadgar till föreningen. Som allting annat på den här sidan är det öppet för diskussion.

Resultatbudget

Mynt och sedlar

Här är en budget för föreningens tre första verksamhetsår. Naturligtvis är det svårt att förutsäga hur fort vi kommer att växa, men det är viktigt att sätter målen högt och att vi arbetar för att värva medlemmar snabbt så att medlemsavgifterna kan täcka föreningens kostnader.

Budgeten är beräknad på en medlemsavgift på 1000 kr per år, men medlemsavgiften bör och kan nog vara lägre än så om man räknar med att en signifikant andel av medlemmarna betalar för tillägstjänster.

Slutligen

Jag inser att detta är en stor uppgift, men jag tror att det finns fler än jag som drömmer om något liknande och jag är övertygad att vi kan lyckas om vi gör det tillsammans. Som sagt får du gärna höra av dig om du tycker att det låter som en intressant idé och om du har kommentarer och förslag! Jag ska försöka skriva veckobrev till alla intresserade med nyheter om hur arbetet med att starta föreningen fortskrider.

Fredrik Arnerup

arnerup@kth.se