Högalidsparken

2015-09-13 hoegalidsparken

Högalidsparken, sedd från Café Dello Sport på Pålsundsgatan.

Nyckelord:

akvarell Hornstull park Stockholm träd