Bruxanvisningen 2014

2014-05-14 titta_en_tassel
Nu har Quarnevalen varit och jag har inte sett en enda bruxförsäljare, däremot så hittade jag ett exemplar som låg på restaurangen vid jobbet. Det här året hade jag med två bidrag. (Som jag vill kännas vid.)

trefas

Nyckelord:

brux karikatyr quarneval skämtteckning