Dax för däxbyte!

2011-04-09

Enligt Transportstyrelsen:

Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april.

Dubbdäck får användas även under annan tid, om det är eller befaras bli vinterväglag.

[...]

Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.

Nyckelord:

bil